Företagets historia i tre generationer

Gunnar Albers med den då nya traktorn

Gunnar Albers med den då nya traktorn

Vi är tredje generationens företag, verksamma på Gotland. Vi har bred erfarenhet av kabelläggning och andra förekommande markarbeten.

Maskinstationsverksamheten började redan i slutet på 1920-talet då vår morfar Sven Andersson började med att hjälpa andra med vårbruk och tröskning. 1961 var året då verksamheten togs över av våra föräldrar Gunnar och Inez Albers, som vidare utvecklade företaget och investerade i nya traktorer genom åren fram till idag. Här till höger synes en av de nyinköpta traktorn från mitten av 60-talet.

Från det att våra föräldrar Gunnar och Inez tog över företaget började de med att utöka verksamheten ytterligare inom jordbruk, vilket innebar fler inkomstmöjligheter inom betupptagning, sådd, pressning av hö och halm samt tröskning. 1967 var startskottet för entreprenadverksamheten inom företaget, då första grävmaskinen köptes in. Senare in på 70-talet köptes även en timmerkalle in för att kunna erbjuda utkörning av skog som en ytterligare tjänst. Utkörningen expanderade något, och en större skogsmaskin 868 införskaffades. Gunnar var alltid en trogen kund, med vissa undantag, hos Gotlands Maskin som numera går under namnet Lantmännen Maskin. Ett tag under 70-talets slut blev dock gården ”grön” då fler John Deere- än Volvo traktorer köptes in.

Mellan 1983 – 1993 satte täckdikningstjänsten igång ordentligt med ett inköp av en täckdikningsmaskin av märket Steenbergen. Företaget grävde ungefär 100 000 meter dike om året under denna period fram till och med -92, då arbetstillfällena sjönk drastiskt i samband med Sveriges inträde i EU. Istället började man då ägna sig åt kabelgrävning för Telia, och i samma veva inköptes en bergfräs av märket Vermeer. Här ifrån tog det inte lång tid förrän företaget blev ett aktiebolag år 1997, och fick då sitt nuvarande namn Albers Maskinstation AB. Från 2000-talets början lades jordbruket helt åt sidan då traktorer, jordbruksredskap och de två sammanslagna gårdarna såldes. Från och med år 2008 drivs Albers Maskinstation AB utav Bill Albers och Ingvor Albers Lindblad, barn till Gunnar och Inez.

Sven och Kalle kör självbindare
Sven och Kalle kör självbindare